• Luni - Vineri 09:00 - 18:00 / Sambata - Duminica 09:00 - 14:00

Politica de confidențialitate

Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Operatorul de date: SC DANOVE INTERAUTO SRL

Cine suntem

Prezentul website danoveauto.ro este proprietatea SC DANOVE INTERAUTO SRL cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/2509/2016, CUI 36505403.

SC DANOVE INTERAUTO SRL se supune și respectă toate legile în vigoare din România privind protecția datelor cu caracter personal. Ne asumăm angajamentul de a prelua și procesa datele pe care Dvs ni le furnizați, în conformitate cu legislația în vigoare în țara noastă, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (“GDPR”).

Cum colectăm sau obținem informații despre Dvs:

● Când furnizați voluntar datele respective, de exemplu prin contactarea noastră prin telefon, adresa de mail sau formularul de contact.
● Când accesați website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii similare, și ocazional, de la părți terțe.

Ce informații putem să colectăm:

Sunt colectate: nume, telefon, adresa de mail, informații din cookie-uri, informații despre dispozitivul utilizat, informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (ce pagini ați accesat), dată/ora la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografică de la care ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP), numele companiei sau afacerii (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este aplicabil).

Cum utilizăm datele Dvs:

Strict pentru a vă contacta și pentru a procesa cererile pe care le plasați pe site-ul nostru.

Dezvăluirea datelor despre utilizatori către părți terțe:

Minimul necesar pentru funcționarea afacerii, furnizori, respectarea obligațiilor legale, respectarea oricărei obligații contractuale față de Dvs.

Datele utilizatorilor sunt vândute către părți terțe?

Nu

Cât timp sunt stocate informațiile Dvs:

În funcție de obligațiile noastre legale (ex. pentru a menține arhive contabile), sau orice altă baza legală pentru folosirea informațiilor (ex: consimțământ, obligații contractuale, interese legitime).

Cum sunt securizate datele Dvs:

Prin utilizarea de soluții tehnice și organizatorice precum: stocarea de informații pe servere securizate, criptarea transferurilor de date către și de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, criptarea operațiunilor de plata pe site folosind tehnologia SSL, permiterea accesului la datele Dvs. personale doar când este necesar.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele personale:

– aveți dreptul de a accesa datele Dvs. și a primi informații despre utilizarea acestora
– aveți dreptul de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor
– aveți dreptul de a cere ștergerea datelor
– aveți dreptul de a restricționa utilizarea datelor
– aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor Dvs.
– aveți dreptul de a va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor Dvs.
– aveți dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere.

Cum înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile Dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele Dvs. cu caracter personal, o puteți face prin e-mail la adresa contact@danoveauto.ro.

Va informăm cu privire la drepturile pe care le aveți în contextul prelucrării datelor personale conform Regulamentului General Privind Protecția Datelor:

Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind procesul prelucrării.

Dreptul la portabilitatea (partajarea) datelor – se referă la dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal prelucrate prin mijloace automate, într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul că, la cererea dvs, aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a va opune prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea sau completarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul să transmiteți Societății o solicitare de ștergere a datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul (pentru prelucrarea în temeiul consimțământului) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care contestați exactitatea datelor puteți să ne solicitați că aceste date să fie restricționate pe o perioada necesară verificării corectitudinii datelor; de ex: prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor cu caracter personal, va rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor, alegând oricare dintre modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

Prin email – la adresa: contact@danoveauto.ro

Telefonic – la numărul: 0784 705 690